Bez kompromisů k udržitelnosti

Přechod na CNG u vysokozdvižných vozíků

Ve snaze dosáhnout vyšší úrovně ekologické odpovědnosti a snížit negativní vlivy na životní prostředí přijímá naše firma pro přepravu ocelových konstrukcí inovativní krok. Postupný přechod na vozíky poháněné stlačeným zemním plynem (CNG) představuje významný krok směrem k udržitelnosti a minimalizaci ekologického otisku.

Snížení emisí a hlučnosti

Přechod na CNG přináší významné snížení emisí škodlivých látek, což má pozitivní dopad na kvalitu ovzduší v provozních prostorách. Nižší emise oxidů dusíku (NOx) a pevných částic jsou klíčovými faktory při ochraně ovzduší a zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách.

Není to však pouze o emisích. CNG vozíky přinášejí také významné snížení hlučnosti ve srovnání s tradičními pohonnými systémy. To není jen výhodou pro životní prostředí, ale i pro pohodlí a produktivitu pracovníků, kteří jsou denně vystaveni provozu těchto vozíků.

Bezpečnost

Ověřená a bezpečná technologie stlačeného zemního plynu (CNG) poskytuje vynikající bezpečnostní standardy. CNG patří do nejbezpečnější třídy paliv - třídy IV, což je výrazný kontrast k benzínu, který se řadí do třídy I, a motorové naftě, která spadá do třídy III. Každá nádrž obsahující CNG je vybavena tepelnou i tlakovou pojistkou, což vylučuje možnost exploze nádrže, i v případě, že vozidlo zachvátí oheň. V případě požáru dochází pouze k řízenému odhoření plynu z nádrže, což podtrhuje výjimečnou bezpečnostní úroveň CNG.

V současné době tvoří CNG vozidla 60 % vozového parku v kategorii vysokozdvižných vozíků ve společnosti SIGNUM.

Celkově lze říci, že postupný přechod na CNG ve vysokozdvižných vozících nám umožňuje spojit efektivitu s ekologickou odpovědností, čímž vytváříme moderní pracovní prostředí s minimálním dopadem na planetu.

cross