Rok 2021 lze pro naši divizi žárového zinkování hodnotit jako velmi dobrý, a to i přes celkově nepříznivou a velice složitou situaci na trhu. Podařilo se nám získat dostatek zakázek, většina našich zinkoven jela celý rok naplno a dosáhli jsme velice slušných výsledků.

Současně jsme investovali do dalších modernizace provozů našich zinkoven, na některých zinkovnách proběhla nebo stále probíhá jejich kompletní přestavba, jinde jsme investovali do nových zařízení a technologií. Zde je přehled nejvýznamnějších investic za druhé pololetí letošního roku.

Bezdružice

Novou bezdružickou zinkovnu jsme uvedli do plného provozu loni na podzim. Ihned poté jsme započali výstavbu nové skladové haly, která bude stát na místě původní žárové zinkovny.

Moravský Písek

Také v Moravském Písku probíhá kompletní přestavba žárové zinkovny. V tuto chvíli je již postavena nová hala pro zinkovnu a začíná se s výstavbou technologií. Předpokládaný termín dokončení a uvedení nové zinkovny do provozu je letos na jaře

Humenné

V létě byla v Humenném postavena čerpací stanice na CNG a zároveň jsme do zinkovny pořídili i dva vysokozdvižné vozíky na tento pohon. 

Prostějov

Během podzimu byly v Prostějově vyměněny tři dvojice zinkovacích kladkostrojů. 

Hustopeče - odstředivá žárová zinkovna

Na ostředivce byla na konci loňského roku provedena kompletní rekonstrukce zinkovací pece, díky které bude dosaženo jednoduššího a dokonalejšího  vybírání tvrdého zinku ze zinkovací lázně. 

Dugo Selo

V naší největší chorvatské zinkovně jsme pořídili nové kladkostroje a mostové jeřáby ve vazárně a u čištění pozinkovaného materiálu.

Loni v létě jsme dokončili kompletní přestavbu žárové zinkovny v Bezdružicích v Západních Čechách. Zinkovnu jsme uvedli do plného provozu loni na podzim. Bezdružická zinkovna SIGNUM je v současnosti nejmodernější a nejlépe vybavenou žárovou zinkovnou v České republice a zároveň se řadí mezi naprostou špičku v oboru žárového zinkování v Evropě.

Nejdůležitější částí rekonstrukce byla stavba nové velké zinkové vany o rozměrech 7,5 x 1,8 x 3 metrů, díky které je zinkovna schopna pozinkovat ocelové konstrukce mnohem větších rozměrů než dříve. Při stavbě nové zinkovny se kladl důraz především na vysokou bezpečnost jejího provozu a na dodržení nepřísnějších hygienických a environmentálních standardů z hlediska hlučnosti a produkce zplodin. 

Při procesu žárového zinkování jsou zde používány nejmodernější strojní zařízení a technologie, zinkovna je poloautomatizována a z velké části řízena softwarem.  V žárové zinkovně byla instalována tzv. odsávací mořírna, kde se obsluha již vůbec nepohybuje mezi mořícími vanami. V mořírně se místo klasických vysokozdvižných vozíků používají elektrické zavážecí vozíky. Během celého zinkovacího procesu se vahadlo neboli zinkovací traverza, na které je zavěšen materiál určený k pozinkování, pohybuje pomocí mostových jeřábů. Celá zinkovna je zastřešená, takže veškerý materiál vč. "černého" materiálu je před jeho pozinkováním dobře ochráněn proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Během celého loňského roku jsme v naší bezdružické zinkovně postupně pozinkovali repasi bohatě zdobeného secesního zábradlí pražského Čechova mostu. 169 metrů dlouhý most, spojující náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na břehu levém, je jako jediná takto velká zdobená mostní konstrukce v Česku chráněnou technickou památkou. Jednotlivé díly repasovaného zábradlí postupně zinkujeme v Bezdružicích, přičemž první díly zábradlí byly pozinkovány ještě v původní "staré" zinkovně a nyní s projektem pokračujeme v zinkovně nové. 

cross