V roce 2022 jsme dokončili výrobu plošin nové montážní linky pro společnost Airbus. Tyto plošiny o celkové hmotnosti 400 tun jsou dnes již instalovány ve francouzském Toulouse, kde je umístěn hlavní a největší výrobní závod Airbusu.

V minulosti se zde rovněž vyráběl i největší dopravní letoun světa Airbus A380. Dnes se závod, který zaměstnává 20 000 lidí, zaměřuje na montáž letadel řad A320, A330 a A350. Kromě samotné výroby konstrukce plošin montážní linky, realizoval náš hustopečský závod i povrchovou ochranu těchto konstrukcí, která se prováděla nátěrem metodou airless. 

Loni v létě jsme dokončili kompletní přestavbu žárové zinkovny v Bezdružicích v Západních Čechách. Zinkovnu jsme uvedli do plného provozu loni na podzim. Bezdružická zinkovna SIGNUM je v současnosti nejmodernější a nejlépe vybavenou žárovou zinkovnou v České republice a zároveň se řadí mezi naprostou špičku v oboru žárového zinkování v Evropě.

Nejdůležitější částí rekonstrukce byla stavba nové velké zinkové vany o rozměrech 7,5 x 1,8 x 3 metrů, díky které je zinkovna schopna pozinkovat ocelové konstrukce mnohem větších rozměrů než dříve. Při stavbě nové zinkovny se kladl důraz především na vysokou bezpečnost jejího provozu a na dodržení nepřísnějších hygienických a environmentálních standardů z hlediska hlučnosti a produkce zplodin. 

Při procesu žárového zinkování jsou zde používány nejmodernější strojní zařízení a technologie, zinkovna je poloautomatizována a z velké části řízena softwarem.  V žárové zinkovně byla instalována tzv. odsávací mořírna, kde se obsluha již vůbec nepohybuje mezi mořícími vanami. V mořírně se místo klasických vysokozdvižných vozíků používají elektrické zavážecí vozíky. Během celého zinkovacího procesu se vahadlo neboli zinkovací traverza, na které je zavěšen materiál určený k pozinkování, pohybuje pomocí mostových jeřábů. Celá zinkovna je zastřešená, takže veškerý materiál vč. "černého" materiálu je před jeho pozinkováním dobře ochráněn proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Během celého loňského roku jsme v naší bezdružické zinkovně postupně pozinkovali repasi bohatě zdobeného secesního zábradlí pražského Čechova mostu. 169 metrů dlouhý most, spojující náměstí Curieových na pravém břehu s nábřežím Edvarda Beneše na břehu levém, je jako jediná takto velká zdobená mostní konstrukce v Česku chráněnou technickou památkou. Jednotlivé díly repasovaného zábradlí postupně zinkujeme v Bezdružicích, přičemž první díly zábradlí byly pozinkovány ještě v původní "staré" zinkovně a nyní s projektem pokračujeme v zinkovně nové. 

cross