V dnešní době násobných výzev a rychlého technologického pokroku je nezbytné přehodnotit způsoby, jakými podnikáme a žijeme. Koncept dvou L a dvou E se stává základním kamenem pro novou éru udržitelného rozvoje, kde lidské potřeby, logika, ekologie a ekonomika společně tvoří rovnováhu.

Lidsky - priorita na zákazníky a zaměstnance

Lidský rozměr je jádrem každé udržitelné společnosti. V Signumu stavíme svou činnost na lidských hodnotách a vytváříme tak prostředí, ve kterém prosperuje nejen naše firma, ale i její zaměstnanci a komunita. Priorita na lidském faktoru znamená vytvářet férové pracovní podmínky, podporovat rozvoj pracovních dovedností a aktivně se angažovat v komunitních projektech.

Logicky - logický a efektivní řešení

Logika hraje klíčovou roli v hledání optimálních řešení při každodenním provozu podniku. Signum směřuje k inteligentním a efektivním řešením, která maximalizují pozitivní dopady a minimalizují negativní. Inovace a digitalizace jsou prostředky, jak dosáhnout logicky řízené udržitelnosti.

Ekologicky - ochrana planety jako priorita

Ochrana životního prostředí je klíčovým úkolem pro budoucnost lidstva a to si dobře uvědomuje i naše firma. Firma, která staví svou činnost na ekologických principech, se stává hnací silou pro zachování biodiverzity a snižování negativního dopadu na klima. Udržitelné praktiky, jako je recyklace, minimalizace odpadu a využívání obnovitelných zdrojů, jsou klíčové pro ekologický soulad.

Ekonomicky - udržitelný růst a prosperita

Firmy by měly přijímat strategie, které kombinují ekonomický růst s udržitelnými praktikami. Investice do inovací, udržitelných projektů a budování partnerství s komunitami jsou klíčovými prvky ekonomické udržitelnosti.

Přechod na CNG u vysokozdvižných vozíků

Ve snaze dosáhnout vyšší úrovně ekologické odpovědnosti a snížit negativní vlivy na životní prostředí přijímá naše firma pro přepravu ocelových konstrukcí inovativní krok. Postupný přechod na vozíky poháněné stlačeným zemním plynem (CNG) představuje významný krok směrem k udržitelnosti a minimalizaci ekologického otisku.

Snížení emisí a hlučnosti

Přechod na CNG přináší významné snížení emisí škodlivých látek, což má pozitivní dopad na kvalitu ovzduší v provozních prostorách. Nižší emise oxidů dusíku (NOx) a pevných částic jsou klíčovými faktory při ochraně ovzduší a zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách.

Není to však pouze o emisích. CNG vozíky přinášejí také významné snížení hlučnosti ve srovnání s tradičními pohonnými systémy. To není jen výhodou pro životní prostředí, ale i pro pohodlí a produktivitu pracovníků, kteří jsou denně vystaveni provozu těchto vozíků.

Bezpečnost

Ověřená a bezpečná technologie stlačeného zemního plynu (CNG) poskytuje vynikající bezpečnostní standardy. CNG patří do nejbezpečnější třídy paliv - třídy IV, což je výrazný kontrast k benzínu, který se řadí do třídy I, a motorové naftě, která spadá do třídy III. Každá nádrž obsahující CNG je vybavena tepelnou i tlakovou pojistkou, což vylučuje možnost exploze nádrže, i v případě, že vozidlo zachvátí oheň. V případě požáru dochází pouze k řízenému odhoření plynu z nádrže, což podtrhuje výjimečnou bezpečnostní úroveň CNG.

V současné době tvoří CNG vozidla 60 % vozového parku v kategorii vysokozdvižných vozíků ve společnosti SIGNUM.

Celkově lze říci, že postupný přechod na CNG ve vysokozdvižných vozících nám umožňuje spojit efektivitu s ekologickou odpovědností, čímž vytváříme moderní pracovní prostředí s minimálním dopadem na planetu.

cross