Naše firma nedávno investovala do značného technologického pokroku, kterým rozšířila svůj strojní park o nové vrtací a pálící centrum od předního výrobce FICEP. Tento krok představuje zásadní posun v naší výrobní kapacitě a efektivitě, což nám umožní lépe reagovat na požadavky našich zákazníků a zároveň zvýšit produktivitu práce.

Firma FICEP, která je známá svou inovativností a kvalitou v oblasti výrobních strojů, nám dodala zařízení, které kombinuje funkcionalitu vrtání a plazmového řezání. Díky tomuto multifunkčnímu stroji můžeme nyní zpracovávat materiály rychleji a přesněji, což je klíčové pro naše projekty, které často vyžadují vysokou míru specifikace a přesnosti.

Nový stroj umožňuje automatizované vrtání a řezání různých typů materiálů, což znamená, že můžeme snížit chybovost a zároveň zrychlit celý výrobní proces. To je zvláště důležité v době, kdy trh vyžaduje rychlejší dodávky a flexibilitu.

Investice do tohoto stroje také přináší environmentální výhody, jelikož moderní technologie, které FICEP používá, jsou zaměřené na snížení spotřeby energie a minimalizaci odpadu. To je v souladu s naší strategií udržitelného rozvoje a závazkem k ochraně životního prostředí.

Zaměstnanci prošli speciálním školením, aby mohli stroj ovládat co nejefektivněji a bezpečně. Toto školení je součástí našeho dlouhodobého závazku k profesnímu rozvoji našich pracovníků a zajišťuje, že jsou vždy připraveni využívat nejnovější technologie ve svém oboru.

Celkově přidání vrtacího a pálícího centra FICEP do naší výrobní linky znamená další krok vpřed pro naši skupinu ocelových konstrukcí. Očekáváme, že toto zlepšení nám umožní poskytovat lepší služby našim zákazníkům, zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu a pokračovat v našem cíli být lídrem v oboru.

V dnešní době násobných výzev a rychlého technologického pokroku je nezbytné přehodnotit způsoby, jakými podnikáme a žijeme. Koncept dvou L a dvou E se stává základním kamenem pro novou éru udržitelného rozvoje, kde lidské potřeby, logika, ekologie a ekonomika společně tvoří rovnováhu.

Lidsky - priorita na zákazníky a zaměstnance

Lidský rozměr je jádrem každé udržitelné společnosti. V Signumu stavíme svou činnost na lidských hodnotách a vytváříme tak prostředí, ve kterém prosperuje nejen naše firma, ale i její zaměstnanci a komunita. Priorita na lidském faktoru znamená vytvářet férové pracovní podmínky, podporovat rozvoj pracovních dovedností a aktivně se angažovat v komunitních projektech.

Logicky - logický a efektivní řešení

Logika hraje klíčovou roli v hledání optimálních řešení při každodenním provozu podniku. Signum směřuje k inteligentním a efektivním řešením, která maximalizují pozitivní dopady a minimalizují negativní. Inovace a digitalizace jsou prostředky, jak dosáhnout logicky řízené udržitelnosti.

Ekologicky - ochrana planety jako priorita

Ochrana životního prostředí je klíčovým úkolem pro budoucnost lidstva a to si dobře uvědomuje i naše firma. Firma, která staví svou činnost na ekologických principech, se stává hnací silou pro zachování biodiverzity a snižování negativního dopadu na klima. Udržitelné praktiky, jako je recyklace, minimalizace odpadu a využívání obnovitelných zdrojů, jsou klíčové pro ekologický soulad.

Ekonomicky - udržitelný růst a prosperita

Firmy by měly přijímat strategie, které kombinují ekonomický růst s udržitelnými praktikami. Investice do inovací, udržitelných projektů a budování partnerství s komunitami jsou klíčovými prvky ekonomické udržitelnosti.

Přechod na CNG u vysokozdvižných vozíků

Ve snaze dosáhnout vyšší úrovně ekologické odpovědnosti a snížit negativní vlivy na životní prostředí přijímá naše firma pro přepravu ocelových konstrukcí inovativní krok. Postupný přechod na vozíky poháněné stlačeným zemním plynem (CNG) představuje významný krok směrem k udržitelnosti a minimalizaci ekologického otisku.

Snížení emisí a hlučnosti

Přechod na CNG přináší významné snížení emisí škodlivých látek, což má pozitivní dopad na kvalitu ovzduší v provozních prostorách. Nižší emise oxidů dusíku (NOx) a pevných částic jsou klíčovými faktory při ochraně ovzduší a zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách.

Není to však pouze o emisích. CNG vozíky přinášejí také významné snížení hlučnosti ve srovnání s tradičními pohonnými systémy. To není jen výhodou pro životní prostředí, ale i pro pohodlí a produktivitu pracovníků, kteří jsou denně vystaveni provozu těchto vozíků.

Bezpečnost

Ověřená a bezpečná technologie stlačeného zemního plynu (CNG) poskytuje vynikající bezpečnostní standardy. CNG patří do nejbezpečnější třídy paliv - třídy IV, což je výrazný kontrast k benzínu, který se řadí do třídy I, a motorové naftě, která spadá do třídy III. Každá nádrž obsahující CNG je vybavena tepelnou i tlakovou pojistkou, což vylučuje možnost exploze nádrže, i v případě, že vozidlo zachvátí oheň. V případě požáru dochází pouze k řízenému odhoření plynu z nádrže, což podtrhuje výjimečnou bezpečnostní úroveň CNG.

V současné době tvoří CNG vozidla 60 % vozového parku v kategorii vysokozdvižných vozíků ve společnosti SIGNUM.

Celkově lze říci, že postupný přechod na CNG ve vysokozdvižných vozících nám umožňuje spojit efektivitu s ekologickou odpovědností, čímž vytváříme moderní pracovní prostředí s minimálním dopadem na planetu.

cross