Délka ochrany
se násobí
Duplexní systémy vydrží 1,5 až 2,3× déle,
než je součet životností samostatného žárového zinkování a antikorozního nátěru. Díky dlouhověkosti odpadají náklady na údržbu.
Do bojových
podmínek
Skutečně odolná ochrana konstrukcí a výrobků v prostředí vysoké korozní agresivity. Ideální řešení pro povrchy vystavené vlhkosti a různým nečistotám v ovzduší.
Svoboda
designu
Estetika tu má zelenou. Pro trvanlivý antikorozní efekt nemusíte obětovat požadovanou barevnost povrchu.
Samotný protikorozní nátěr může mít trvanlivostí 10 let.
Pozinkovaná ocel v průměru 60 let.
Při kombinaci obou metod získáte spolehlivou ochranu na 105 až 175 let.

Jak to funguje

1. Žárové zinkování

U výrobků určených pro antikorozní ochranu duplexním systémem jsou ještě přísnější požadavky na kvalitu žárově zinkového povlaku než u oceli bez dalších povrchových úprav.
Vrstva povlaku zinku musí být stejnoměrná ve všech částech, bez viditelných hrudek, ostrých výstupků nebo nálitků. Bez filmu vznikajícího ulpíváním částic chloridu zinečnatého a amonného na povrchu a bez bílé rzi, která vzniká působením vlhkosti.

2. Úprava povrchu sweepováním

Pro dosažení co nejvyšší životnosti nátěrového systému je pozinkovaný povrch zpracován tzv. sweepováním. Jedná se o lehké otryskání/očištění pozinkované oceli nekovovým abrazivem a vytvoření kotvícího profilu pro dobrou přilnavost následného nátěru.

3. Aplikace nátěrových hmot

Dle povahy výrobku, korozní agrestivity cílového prostředí, estetických, ekonomických a dalších požadavků navrhneme nejvhodnější nátěrový systém.
Při samotné aplikaci nátěrových hmot dbáme na dodžování všech technologických podmínek. Ať je to co nejkratší doba mezi sweepováním a aplikací nátěru, nebo přesné dodržování intervalů přetíratelnosti používaných hmot. Jen při dodržení všech podmínek vznikne duplexní systém vysoké kvality a maximální životnosti.
historycrosshighlightpage-break