Naše certifikace

Jsme držiteli řady oborových certifikací včetně managementu kvality pro obě naše divize.
Snažíme se nejen o udržování dosažené úrovně, ale také o její další zlepšování.
Že se nám to daří, ukazuje rozvoj firmy SIGNUM i celé naší skupiny.
Žárové zinkování
ČSN EN ISO 1461
Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích.
ASTM A123 / A123M
Specifikace standardů pro zinkové povlaky na železných a ocelových výrobcích zhotovené metodou žárového zinkování.
ISO 9001:2015
Mezinárodní standard managementu kvality pro oblast žárového zinkování.
ISO 9001:2015 IQNet
Uznání certifikace managementu kvality v rámci IQNet.
Ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-2:2019
Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2:2019, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3.
ČSN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006
Mezinárodní standard managementu kvality pro oblast výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně povrchových úprav.
EN 1090-1:2009+A1:2011
Osvědčení o shodě řízení výroby.
TYPE I Fabricator FB00047
Certifikát dodavatel ocelových konstrukcí a vysokopevnostní oceli.

Ohleduplně k přírodě

Žárové zinkování patří k ekologicky nejšetrnějším metodám antikorozní ochrany oceli. Samotná ocel je dokonce nejvíce recyklovaný materiál na světě.
V SIGNUM chceme tyto kvality ještě více podpořit a snažíme se snižovat uhlíkovou stopu našich závodů, služeb i výrobků.
Všechny naše provozy vyhovují přísným kritériím EIA (Posouzení vlivů na životní prostředí). Kontinuálně modernizujeme závody i výrobní postupy tak, abychom co nejefektivněji využívali materiál, zdroje i energie.
V zinkovnách instalujeme výkonné výměníky, které nám umožňující využít až 80 % zbytkového tepla z kouřovodu zinkové pece pro ohřev vody v mořících vanách.
Samozřejmostí je ekologická likvidace odpadů a chemických látek. Filtrujeme odpadové vody, využíváme dešťovku a regenerovanou vodu, díky které snižujeme energetické požadavky na ohřev i údržbu zařízení.
Všechny provozy postupně vybavujeme vysokozdvižnými vozíky na zemní plyn.

cross