Úspěšný rok divize žárového zinkování

Začali jsme zinkovat tři roky po Sametové revoluci v Moravském Písku. Dnes v ČR provozujeme 6 zinkoven a v Hustopečích u Brna vyrábíme konstrukce pro celý svět. Vlastníme závody na Slovensku…

Rok 2021 lze pro naši divizi žárového zinkování hodnotit jako velmi dobrý, a to i přes celkově nepříznivou a velice složitou situaci na trhu. Podařilo se nám získat dostatek zakázek, většina našich zinkoven jela celý rok naplno a dosáhli jsme velice slušných výsledků.

Současně jsme investovali do dalších modernizace provozů našich zinkoven, na některých zinkovnách proběhla nebo stále probíhá jejich kompletní přestavba, jinde jsme investovali do nových zařízení a technologií. Zde je přehled nejvýznamnějších investic za druhé pololetí letošního roku.

Bezdružice

Novou bezdružickou zinkovnu jsme uvedli do plného provozu loni na podzim. Ihned poté jsme započali výstavbu nové skladové haly, která bude stát na místě původní žárové zinkovny.

Moravský Písek

Také v Moravském Písku probíhá kompletní přestavba žárové zinkovny. V tuto chvíli je již postavena nová hala pro zinkovnu a začíná se s výstavbou technologií. Předpokládaný termín dokončení a uvedení nové zinkovny do provozu je letos na jaře

Humenné

V létě byla v Humenném postavena čerpací stanice na CNG a zároveň jsme do zinkovny pořídili i dva vysokozdvižné vozíky na tento pohon. 

Prostějov

Během podzimu byly v Prostějově vyměněny tři dvojice zinkovacích kladkostrojů. 

Hustopeče - odstředivá žárová zinkovna

Na ostředivce byla na konci loňského roku provedena kompletní rekonstrukce zinkovací pece, díky které bude dosaženo jednoduššího a dokonalejšího  vybírání tvrdého zinku ze zinkovací lázně. 

Dugo Selo

V naší největší chorvatské zinkovně jsme pořídili nové kladkostroje a mostové jeřáby ve vazárně a u čištění pozinkovaného materiálu.

cross