V Hustopečích jsme investovali do nového stroje od společnosti FICEP

Naše firma nedávno investovala do značného technologického pokroku, kterým rozšířila svůj strojní park o nové vrtací a pálící centrum od předního výrobce FICEP. Tento krok představuje zásadní posun v naší výrobní kapacitě a efektivitě, což nám umožní lépe reagovat na požadavky našich zákazníků a zároveň zvýšit produktivitu práce.

Firma FICEP, která je známá svou inovativností a kvalitou v oblasti výrobních strojů, nám dodala zařízení, které kombinuje funkcionalitu vrtání a plazmového řezání. Díky tomuto multifunkčnímu stroji můžeme nyní zpracovávat materiály rychleji a přesněji, což je klíčové pro naše projekty, které často vyžadují vysokou míru specifikace a přesnosti.

Nový stroj umožňuje automatizované vrtání a řezání různých typů materiálů, což znamená, že můžeme snížit chybovost a zároveň zrychlit celý výrobní proces. To je zvláště důležité v době, kdy trh vyžaduje rychlejší dodávky a flexibilitu.

Investice do tohoto stroje také přináší environmentální výhody, jelikož moderní technologie, které FICEP používá, jsou zaměřené na snížení spotřeby energie a minimalizaci odpadu. To je v souladu s naší strategií udržitelného rozvoje a závazkem k ochraně životního prostředí.

Zaměstnanci prošli speciálním školením, aby mohli stroj ovládat co nejefektivněji a bezpečně. Toto školení je součástí našeho dlouhodobého závazku k profesnímu rozvoji našich pracovníků a zajišťuje, že jsou vždy připraveni využívat nejnovější technologie ve svém oboru.

Celkově přidání vrtacího a pálícího centra FICEP do naší výrobní linky znamená další krok vpřed pro naši skupinu ocelových konstrukcí. Očekáváme, že toto zlepšení nám umožní poskytovat lepší služby našim zákazníkům, zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu a pokračovat v našem cíli být lídrem v oboru.

cross