Jakmile se rozhodnete ošetřit váš ocelový výrobek pomocí žárového zinkování, měli byste dodržet následující technická doporučení. Jen tak dosáhnete nejlepších výsledků.
Není vám cokoliv jasné?
Zkonzultujte prosím vše dopředu u
vybrané žárové zinkovny.

1. Zvolte vhodné
konstrukční řešení

Všechny konstrukce určené k zinkování by měly být vyrobeny tak, aby se daly dobře zavěsit a ponořit do zinkové lázně a tím pádem musí mít vhodné technologické otvory. Níže si prohlédněte příklady konstrukcí vhodných a nevhodných pro žárové zinkování a seznamte se s našimi tipy, na co si dát při návrhu a úpravách konstrukcí pozor.

Nezapomeňte na vtokové a odtokové otvory.
Pozor na „mrtvé“ rohy a úhly

Z důvodu velkého nebezpečí exploze materiálu je nutné, aby konstrukce byly opatřeny vhodnými vtokovými a odtokovými otvory. Jejich uspořádání a velikost ovlivňuje kvalitu žárového pozinkování.
Další příklady vhodných a nevhodných odtokových otvorů

Nedoporučujeme rozevřené
(neskladné) stavební díly

U rozevřených stavebních dílů dochází k problémům jak u pozinkování, tak u přepravy. Pozinkování rovných stavebních dílů je kvalitnější a hospodárnější jak pro dodavatele, tak i odběratele žárového zinkování.

Předcházejte deformacím

Nezapomeňte na riziko pnutí (roztažení) materiálu při ponoru do zinkové lázně (cca 450 °C). Např. plechy, tahokov a jeklové rámy doporučujeme zinkovat samostatně.

Pozor na správné odvzdušnění dvojitého materiálu

Nesvařujte profily naplocho

Doporučujeme vyhnout se použití materiálu s rozdílnou tloušťkou stěny.

Umožněte zavěšení

Přítokové a odtokové otvory doporučujeme umístit ve svislé rovině s otvory pro zavěšení.

2. Další technická doporučení
před zinkováním

upozornění
 • U nesprávně konstruovaných dílů se mohou usazovat zbytky tavidla a zinkového popele.

 • Různorodost konstrukce (plech, profilová ocel o různé tloušťce) způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu, eventuálně tepelné deformace. Proto je vhodné zinkovat plechové součásti zvlášť.

 • Výrobky pálené laserem nebo plazmou musí mít odjehlené, odhraněné hrany a obroušené pálené plochy. Získáte tak lepší přilnavost zinku na hranách výrobků.

 • U profilů tvarovaných za studena může docházet k zesílení zinkového povlaku v pruzích po směru tažení. Protikorozní vlastnosti povlaku tím nejsou nijak omezeny.

 • Pozinkování ocelových dílů, které mají velikost blížící se nebo přesahující velikost zinkové vany, konzultujte předem s vedoucím výroby.

 • Informujte nás také o následné povrchové úpravě materiálu (duplex, - lakování, komaxitování apod.) nebo o nutném zachování funkčních ploch konstrukce.
Nevhodné
pro zinkování
 • Barva na materiálu určeného k zinkování

 • Extrémně mastný nebo konzervovaný materiál

 • Hloubková koroze

 • Struska (elektroda), sklovina (Co2), mezery, póry a zápaly ve svárech

 • Neadekvátní konstrukční řešení, např. kombinování materiálů s příliš rozdílnou tloušťkou

 • Při svařování není vhodné používat prostředky obsahující silikon. Doporučujeme separační prostředky na svařovací procesy konzultovat s naší zinkovnou (např. Spectra WT 20, Spectra Weld LP 101).

 • Lakové popisovače nejsou ideální pro žárové zinkování – doporučujeme popisovače lihové nebo na vodní bázi. 

3. Role složení materiálu
a obsah křemíku v oceli

Celkový výsledek procesu žárového zinkování výrazně ovlivňuje přesné chemické složení oceli určené k zinkování.

Sandelinův diagram

Povlaky žárového zinku nanesené na málo reaktivní ocele s nízkým obsahem křemíku (do 0,03 %) se vyznačují jemnou strukturou a mají dobrou mechanickou odolnost.

Ze Sandelinova diagramu je zřejmé, že kritické (tedy pro zinkování nevhodné) obsahy křemíku jsou v intervalech 0,03 % až 0,12 % a dále nad 0,25 %. Tyto obsahy křemíku mají za následek zvýšenou reaktivitu železa se zinkem a tloušťky povlaků takových ocelí nabývají extrémních hodnot.

Pro velmi silné povlaky je typická jejich snížená přilnavost k oceli a vysoké riziko delaminace zinkové vrstvy.

Rádi vám poradíme

Když zakázku potřebujete probrat s odborníkem.
zinkovani@signumcz.com
cross